Skip to content

Bảng ngọc liên quân mùa 25 -[2023] mạnh nhất


Written by: Nhi

Bảng ngọc Liên Quân mùa 25 sẽ được phan loại theo 6 vai trò như sau: Sát Thủ, Xạ Thủ, Pháp Sư, Đấu Sĩ, Trợ Thủ, Đỡ Đòn. Mỗi vai trò sẽ có 1 bảng ngọc riêng để phát huy tối đa sức mạnh nhất.

Bảng ngọc sát thủ liên quân

Ngọc cho sát thủ tay ngắn

*Áp dụng cho tướng:

Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tỉ lệ chí mạngTỷ lệ chí mạng +1.6%
10 viên Tím III hút máuHút máu +1.6%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

*Áp dụng cho tướng:

Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công vật lý/xuyên giápCông vật lý +2
Xuyên giáp +3.6
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc đánh +1%
Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Ngọc cho sát thủ tay dài

*Áp dụng cho tướng:

Enzo
Enzo

Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ II tốc đánh/tỉ lệ chí mạngTốc đánh +1.6%
Tỷ lệ chí mạng +0.5%
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc đánh +1%
Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Bảng ngọc sát thủ tấn công phép

*Áp dụng cho tướng:

Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công phép/xuyên thủ phépCông phép +4.2
Xuyên giáp phép +2.4
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc đánh +1%
Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III tốc đánh/xuyên giáp phépTốc đánh +0.6%
Xuyên giáp phép +6.4

Chi tiết hơn tại: Bảng ngọc sát thủ Liên Quân

Bảng ngọc xạ thủ liên quân

Bảng ngọc AD đi đường rồng 

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III Tỉ lệ chí mạng/sát thương chí mạngTỷ lệ chí mạng +0.7%
Sát thương chí mạng +3.6%
10 viên Tím III hút máuHút máu +1.6%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Bảng ngọc Ad đi rừng

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tỉ lệ chí mạngTỷ lệ chí mạng +1.6%
10 viên Tím III hút máuHút máu +1.6%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Chi tiết hơn: Bảng ngọc Xạ Thủ Liên Quân

Bảng ngọc đấu sĩ liên quân

Bảng ngọc Đấu Sĩ theo hướng dồn sát thương

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

Bảng ngọc này ưu tiên khả năng dồn sát thương cho Đấu Sĩ, một số gợi ý phù hợp nhất như: Skud, Zuka, Florentino, Volkath,…

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công vật lýCông vật lý +3.2
10 viên Tím III hút máuHút máu +1.6%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

^^^ Gợi ý khác

Bảng ngọc này phù hợp nhất cho các tướng cần lượng sát thương lớn cũng như khả năng di chuyển linh hoạt để đi gank như: Superman, Richter, Triệu Vân, Yena, Omen, Allain, Rourke,..

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công vật lý/xuyên giápCông vật lý +2
Xuyên giáp +3.6
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc đánh +1%
Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Bảng ngọc dành cho Đấu Sĩ chống chịu

Một hướng khác cho đấu sĩ là chống chịu như vẫn đảm bảo khả năng gây sát thương, cùng xem nhé.

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tốc đánh/máu/giápTốc đánh +1%
Máu tối đa +33.7
Giáp +2.3
10 viên Tím III máu/hồi máu/tốc chạyMáu tối đa +45
Hồi máu/5s +5.2
Tốc chạy +0.4%
10 viên Xanh III máu tối đa/giảm hồi chiêuMáu tối đa +37.5
Giảm hồi chiêu +0.6%

Chi tiết hơn: Bảng ngọc đấu sĩ liên quân

Bảng ngọc pháp sư liên quân

Bảng ngọc pháp sư tổng hợp

Đây là bảng ngọc mà các bạn có thể sử dụng cho tất cả các tướng Pháp Sư trong liên quân. Tuy nhiên để tối ưu nhất mình sẽ liệt kế 1 số vị tướng phù hợp nhất cho bảng ngọc này ngay dưới đây.

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
5 viên Đỏ III công phépCông phép +5.3
5 viên Đỏ III công phép/xuyên thủ phépCông phép +4.2
Xuyên giáp phép +2.4
5 viên Tím III hút máu phépHút máu phép +1.6%
5 viên Tím III công phép/hút máu phépCông phép +2.4
Hút máu phép +1%
5 viên Xanh 3 công phép/giảm hồi chiêuCông phép +2.4
Giảm hồi chiêu +0.7%
5 viên Xanh III máu tối đa/giảm hồi chiêuMáu tối đa +37.5
Giảm hồi chiêu +0.6%

Bảng ngọc Pháp Sư sốc sát thương

Bảng ngọc này áp dụng cho các vị tướng có combo dồn sát thương mạnh.

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công phépCông phép +5.3
10 viên Tím III hút máu phépHút máu phép +1.6%
10 viên Xanh 3 công phép/giảm hồi chiêuCông phép +2.4
Giảm hồi chiêu +0.7%

Bảng ngọc Pháp Sư đi rừng

Bảng ngọc này dành riêng cho các tướng pháp sư đi rừng, đảm bảo khả năng dọn quái và hồi phục.

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công phép/xuyên thủ phépCông phép +4.2
Xuyên giáp phép +2.4
10 viên Tím III công phép/hút máu phépCông phép +2.4
Hút máu phép +1%
10 viên Xanh III máu tối đa/giảm hồi chiêuMáu tối đa +37.5
Giảm hồi chiêu +0.6%

Chi tiết hợn: Bảng ngọc phép Liên Quân

Bảng ngọc trợ thủ liên quân

Bảng ngọc Trợ Thủ tay ngắn (chống chịu)

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tốc đánh/máu/giápTốc đánh +1%
Máu tối đa +33.7
Giáp +2.3
10 viên Tím III máu tối đa/hồi máu/tốc chạyMáu tối đa +45
Hồi máu/5s +5.2
Tốc chạy +0.4%
10 viên Xanh III giáp/giáp phép/giảm hồi chiêuGiáp +2.7
Giáp phép +2.7
Giảm hồi chiêu +0.6%

Bảng ngọc Trợ Thủ tay dài

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công phépCông phép +5.3
10 viên Tím III Máu tối đa/hồi máuMáu tối đa +60
Hồi máu/5s +4.5
10 viên Xanh III giảm hồi chiêuGiảm hồi chiêu +1%

Chi tiết hơn: Bảng ngọc trợ thủ liên quân

Bảng ngọc đỡ đòn liên quân

Bảng ngọc Đỡ Đòn công vật lý 

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tốc đánh/máu/giápTốc đánh +1%
Máu tối đa +33.7
Giáp +2.3
10 viên Tím III máu/hồi máu/tốc chạyMáu tối đa +45
Hồi máu/5s +5.2
Tốc chạy +0.4%
10 viên Xanh III giáp/giáp phép/giảm hồi chiêuGiáp +2.7
Giáp phép +2.7
Giảm hồi chiêu +0.6%

Bảng ngọc Đỡ Đòn công phép

*Áp dụng cho tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công phépCông phép +5.3
10 viên Tím III máu/hồi máu/tốc chạyMáu tối đa +45
Hồi máu/5s +5.2
Tốc chạy +0.4%
10 viên Xanh III máu tối đa/giảm hồi chiêuMáu tối đa +37.5
Giảm hồi chiêu +0.6%

Chi tiết hơn: Bảng ngọc đỡ đòn liên quân

Previous article

Đội hình Magic Chess Bang Bang mạnh nhất 2022

Next article

Bảng ngọc sát thủ liên quân mùa 23 - 2022