Skip to content

Archive:

Liên Minh Huyền Thoại


Bảng Ngọc Naafiri Mùa 14: Rừng, Mid, Aram, URF [Liên Minh]

Hướng dẫn xây dựng bảng ngọc Naafiri mùa 14 và cách lên đồ Naafiri mạnh nhất để đi Rừng, Mid, Aram, URF. Naafiri là tướng sát thủ trong Liên Minh mạnh ở khả năng solo 1vs1, áp sát và dồn sát thương nhanh. Vai trò: Sát Thủ Vị trí: Rừng/Mid Xếp loại: S Bảng Ngọc Naafiri Xây dựng […]

Bảng Ngọc Taric Mùa 14: Support, Solo, Aram, URF [Liên Minh]

Hướng dẫn xây dựng bảng ngọc Taric mùa 14 và cách lên đồ Taric mạnh nhất để đi Support, Solo, Aram, URF. Taric là tướng support trong Liên Minh mạnh ở khả năng khống chế và hồi phục cho đồng đội. Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Xếp loại: A Bảng Ngọc Taric Xây […]

Braum mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Braum mạnh nhất

Hướng dẫn build Braum mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Braum Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Braum Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Braum Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Braum Hỗ Trợ Cách lên đồ […]

Soraka mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Soraka mạnh nhất

Hướng dẫn build Soraka mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Soraka Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Soraka Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Soraka Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Soraka Hỗ Trợ Cách lên đồ […]

Rakan mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Rakan mạnh nhất

Hướng dẫn build Rakan mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Rakan Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Rakan Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Rakan Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Rakan Hỗ Trợ Cách lên đồ […]

Nautilus mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Nautilus mạnh nhất

Hướng dẫn build Nautilus mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Nautilus Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Nautilus Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Nautilus Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Nautilus Hỗ Trợ Cách lên đồ […]

Zyra mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Zyra mạnh nhất

Hướng dẫn build Zyra mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Zyra Mới & Mạnh Nhất để đi Mid. Thông tin Zyra Vị trí: Bot Vai trò: Pháp Sư/Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Zyra Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Zyra Mid Cách lên đồ Zyra […]

Sona mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Sona mạnh nhất

Hướng dẫn build Sona mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Sona Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Sona Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Sona Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Sona Hỗ Trợ Cách lên đồ […]

Bard mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Bard mạnh nhất

Hướng dẫn build Bard mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Bard Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Bard Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Bard Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Bard Hỗ Trợ Cách lên đồ […]

Yuumi mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Yuumi mạnh nhất

Hướng dẫn build Yuumi mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Yuumi Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Yuumi Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Yuumi Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Yuumi Hỗ Trợ Cách lên đồ […]

Nami mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Nami mạnh nhất

Hướng dẫn build Nami mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Nami Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Nami Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Nami Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Nami Hỗ Trợ Cách lên đồ […]

Amumu mùa 14: Cách lên đồ, bảng ngọc mạnh nhất 2022

Tham khảo ngay cách Build Amumu mùa 14 chuẩn qua trang bị, bảng ngọc tái tổ hợp, cách tăng skill và lựa chọn phép bổ trợ. Bên cạnh đó xác định kẻ thù hay đồng đội tốt của Amumu cũng là cách giúp bạn chiến thắng trong 1 trận đấu. Phép bổ trợ Amumu Tăng […]

Thresh mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Thresh mạnh nhất

Hướng dẫn build Thresh mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Thresh Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Thresh Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Thresh Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Thresh Hỗ Trợ Cách lên đồ […]

Sejuani mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Sejuani mạnh nhất

Hướng dẫn build Sejuani mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Sejuani Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Sejuani Vị trí: Rừng Vai trò: Đỡ Đòn Điểm Mạnh/Yếu của Sejuani Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Sejuani Rừng Cách lên đồ Sejuani Trang […]

XinZhao mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ XinZhao mạnh nhất

Hướng dẫn build XinZhao mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ XinZhao Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin XinZhao Vị trí: Rừng Vai trò: Đấu sĩ Điểm Mạnh/Yếu của XinZhao Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho XinZhao Rừng Cách lên đồ XinZhao Trang […]

Master Yi mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Master Yi mạnh nhất

Hướng dẫn build Master Yi mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Master Yi Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Master Yi Vị trí: Rừng Vai trò: Sát thủ Điểm Mạnh/Yếu của Master Yi Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Master Yi Rừng […]

Vi mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Vi mạnh nhất

Hướng dẫn build Vi mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Vi Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Vi Vị trí: Rừng Vai trò: Đấu sĩ Điểm Mạnh/Yếu của Vi Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Vi Rừng Cách lên đồ Vi Trang […]

Zac mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Zac mạnh nhất

Hướng dẫn build Zac mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Zac Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Zac Vị trí: Rừng Vai trò: Đỡ Đòn Điểm Mạnh/Yếu của Zac Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Zac Rừng Cách lên đồ Zac Trang […]

RekSai mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ RekSai mạnh nhất

Hướng dẫn build RekSai mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ RekSai Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin RekSai Vị trí: Rừng Vai trò: Đấu sĩ Điểm Mạnh/Yếu của RekSai Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho RekSai Rừng Cách lên đồ RekSai Trang […]

Nidalee mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Nidalee mạnh nhất

Hướng dẫn build Nidalee mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Nidalee Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Nidalee Vị trí: Rừng Vai trò: Pháp Sư Điểm Mạnh/Yếu của Nidalee Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Nidalee Rừng Cách lên đồ Nidalee Trang […]