Skip to content

Chính Sách Bảo Mật


Khi bạn truy cập vào Izgaming.

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tuân thủ tất cả các luật về quyền riêng tư trong khả năng tốt nhất của chúng tôi.

Bạn được tự do sử dụng trang web mà không cần cung cấp cho tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

  • Trang web của chúng tôi được lưu trữ tại nhà cung cấp dịch vụ uy tín, họ cũng coi trọng quyền riêng tư và bảo mật như bạn.
  • Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao cho bên ngoài thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.
  • Chúng tôi hợp tác với nhiều công ty (kể cả google) để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Các công ty này thường sử dụng các công nghệ theo dõi để thu thập thông tin này. Việc các công ty khác sử dụng công nghệ theo dõi của họ phải tuân theo chính sách quyền riêng tư của riêng họ, không phải chính sách này.