Skip to content

Đội Hình DTCL mùa 9.5 mạnh nhất 13.18


Written by: Nhi

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách xây dựng đội hình DTCL mùa 9.5 mạnh nhất. Chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn tướng, tộc, hệ mạnh nhất, sắp xếp vị trí tướng và nhiều thứ khác để bạn dễ dàng giành chiến thắng trong xếp hạng nhé.

Đội Hình DTCL mùa 9.5

2 Darkin + 2 Shurima + 2 Dũng Sĩ + 2 Thách Đấu

Đội hình Darkin 9.5

2 Darkin + 2 Thách Đấu + 4 Đồ Tể + 2 Dũng Sĩ

Đội hình Darkin 9.5

7 Demacia + 2 Hiệu Triệu Nhân + 2 Can Trường

Đội hình Demacia 9.5

3 Demacia + 5 Thách Đấu + 1 Darkin

Đội hình Demacia 9.5

2 Freljord + 6 Đấu Sĩ + 3 Hư Không

Đội hình Freljord 9.5

6 Ionia + 2 Thách Đấu + 2 Can Trường + 2 Hiệu Triệu Nhân

Đội hình Ionia 9.5

3 Ionia + 4 Phù Thủy + 3 Ionia + 2 Zaun + 2 Dũng Sĩ

7 Noxus + 2 Chinh Phạt

Đội hình Noxus 9.5

5 Noxus + 4 Đồ Tể + 2 Đấu Sĩ

Đội hình Noxus 9.5

3 Piltover + 4 Zaun + 2 Shurima + 2 Thách Đấu + 2 Dũng Sĩ

Đội hình Piltover 9.5

6 Piltover + 3 Đấu Sĩ + 2 Bắn Tỉa + 1 Vua Hải Tặc

Đội hình Piltover 9.5

9 Bilgewater + 2 Quân Sư + 2 Can Trường + 1 Vua Hải Tặc

Đội hình Bilgewater 9.5

3 Bilgewater + 4 Dũng Sĩ + 4 Chinh Phạt + 3 Ionia

Đội hình Bilgewater 9.5

6 Shurima + 2 Can Trường + 2 Dũng Sĩ + 2 Hiệu Triệu Nhân + 2 Thách Đấu

Đội hình Shurima 9.5

4 Shurima + 2 Darkin + 4 Dũng Sĩ + 2 Thách Đấu

Đội hình Shurima 9.5

3 Targon + 4 Phù Thủy + 3 Ionia + 2 Zaun + 2 Dũng Sĩ + 2 Can Trường.

Đội hình Targon 9.5

4 Targon + 2 Zaun + 2 Dũng Sĩ + 2 Can Trường + 2 Hiệu Triệu Nhân + 2 Phù Thủy.

Đội hình Targon 9.5

8 Hư Không + 2 Shurima + 2 Thách Đấu + 2 Đấu Sĩ + 1 Darkin + 2 Nữ Chúa.

Đội hình Hư Không 9.5

3 Hư Không + 6 Đấu Sĩ + 2 Freljord.

Đội hình Hư Không 9.5

3 Ixtal + 6 Can Trường + 2 Hiệu Triệu Nhân.

Đội hình Ixtal 9.5

2 Ixtal + 6 Đồ Tể + 3 Demacia + 1 Darkin.

Đội hình Ixtal 9.5

4 Zaun + 4 Phù Thủy + 3 Quân Sư + 2 Can Trường.

Đội hình Zaun 9.5

6 Zaun + 2 Quân Sư + 2 Can Trường + 2 Phù Thủy.

Đội hình Zaun 9.5

Xem Thêm: Tướng DTCL

Previous article

Tướng DTCL Mùa 9.5: Lên Đồ - Kỹ năng - Tộc/Hệ

Next article

Bảng Ngọc Aphelios Mùa 14: Bot, Aram, URF [Liên Minh]