Skip to content

Author archive:

nhi


Bảng Ngọc Camille Mùa 14: Rừng, Mid, Aram, URF [Liên Minh]

Hướng dẫn xây dựng bảng ngọc Camille mùa 14 và cách lên đồ Camille mạnh nhất để đi Rừng, Mid, Aram, URF. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra cách chơi tốt nhất cho Camille từ tăng kỹ năng, hướng dẫn combo và nhiều thứ khác nữa tại Izgaming. Vai trò: Đấu Sĩ Vị trí: Top […]

Bảng Ngọc Blitzcrank Mùa 14: Hỗ Trợ, Aram, URF [Liên Minh]

Hướng dẫn xây dựng bảng ngọc Blitzcrank mùa 14 và cách lên đồ Blitzcrank mạnh nhất để đi Hỗ Trợ, Aram, URF. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra cách chơi tốt nhất cho Blitzcrank từ tăng kỹ năng, hướng dẫn combo và nhiều thứ khác nữa tại Izgaming. Vai trò: Hỗ Trợ Vị trí: Bot […]

Bảng Ngọc Bel’Veth Mùa 14: Rừng, Aram, URF [Liên Minh]

Hướng dẫn xây dựng bảng ngọc Bel’Veth mùa 14 và cách lên đồ Bel’Veth mạnh nhất để đi Rừng, Aram, URF. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra cách chơi tốt nhất cho Bel’Veth từ tăng kỹ năng, hướng dẫn combo và nhiều thứ khác nữa tại Izgaming. Vai trò: Đấu Sĩ Vị trí: Rừng Xếp loại: A […]

Bảng Ngọc Ashe Mùa 14: Bot, Aram, URF [Liên Minh]

Hướng dẫn xây dựng bảng ngọc Ashe mùa 14 và cách lên đồ Ashe mạnh nhất để đi Bot, Aram, URF. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra cách chơi tốt nhất cho Ashe từ tăng kỹ năng, hướng dẫn combo và nhiều thứ khác nữa tại Izgaming. Vai trò: Xạ Thủ Vị trí: Bot Xếp […]

Bảng Ngọc Aurelion Sol Mùa 14: Mid, Aram, URF [Liên Minh]

Hướng dẫn xây dựng bảng ngọc Aurelion Sol mùa 14 và cách lên đồ Aurelion Sol mạnh nhất để đi Mid, Aram, URF. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra cách chơi tốt nhất cho Aurelion Sol từ tăng kỹ năng, hướng dẫn combo và nhiều thứ khác nữa tại Izgaming. Vai trò: Pháp Sư Vị […]

Bảng Ngọc Aphelios Mùa 14: Bot, Aram, URF [Liên Minh]

Hướng dẫn xây dựng bảng ngọc Aphelios mùa 14 và cách lên đồ Aphelios mạnh nhất để đi Bot, Aram, URF. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra cách chơi tốt nhất cho Aphelios từ tăng kỹ năng, hướng dẫn combo và nhiều thứ khác nữa tại Izgaming. Vai trò: Xạ Thủ Vị trí: Bot Xếp […]

Đội hình Lãng Khách DTCL mùa 9.5 mạnh nhất

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách xây dựng đội hình Lãng Khách DTCL mùa 9.5 siêu mạnh. Chúng tôi cung cấp các thông tin về Tộc/Hệ Lãng Khách, cách đặt vị trí, nâng cấp sao và lên đồ cho tướng phù hợp nhất. Thông Tin Lãng Khách DTCL Danh sách tướng: […]

Đội hình Dũng Sĩ DTCL mùa 9.5 mạnh nhất

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách xây dựng đội hình Dũng Sĩ DTCL mùa 9.5 siêu mạnh. Chúng tôi cung cấp các thông tin về Tộc/Hệ Dũng Sĩ, cách đặt vị trí, nâng cấp sao và lên đồ cho tướng phù hợp nhất. Thông Tin Dũng Sĩ DTCL Danh sách tướng: […]

Đội hình Hiệu Triệu Nhân DTCL mùa 9.5 mạnh nhất

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách xây dựng đội hình Hiệu Triệu Nhân DTCL mùa 9.5 siêu mạnh. Chúng tôi cung cấp các thông tin về Tộc/Hệ Hiệu Triệu Nhân, cách đặt vị trí, nâng cấp sao và lên đồ cho tướng phù hợp nhất. Thông Tin Hiệu Triệu Nhân DTCL […]

Đội hình Bắn Tỉa DTCL mùa 9.5 mạnh nhất

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách xây dựng đội hình Bắn Tỉa DTCL mùa 9.5 siêu mạnh. Chúng tôi cung cấp các thông tin về Tộc/Hệ Bắn Tỉa, cách đặt vị trí, nâng cấp sao và lên đồ cho tướng phù hợp nhất. Thông Tin Bắn Tỉa DTCL Danh sách tướng: […]

Đội hình Thách Đấu DTCL mùa 9.5 mạnh nhất

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách xây dựng đội hình Thách Đấu DTCL mùa 9.5 siêu mạnh. Chúng tôi cung cấp các thông tin về Tộc/Hệ Thách Đấu, cách đặt vị trí, nâng cấp sao và lên đồ cho tướng phù hợp nhất. Thông Tin Thách Đấu DTCL Danh sách tướng: […]

Đội hình Đấu Sĩ DTCL mùa 9.5 mạnh nhất

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách xây dựng đội hình Đấu Sĩ DTCL mùa 9.5 siêu mạnh. Chúng tôi cung cấp các thông tin về Tộc/Hệ Đấu Sĩ, cách đặt vị trí, nâng cấp sao và lên đồ cho tướng phù hợp nhất. Thông Tin Đấu Sĩ DTCL Danh sách tướng: […]

Đội hình Can Trường DTCL mùa 9.5 mạnh nhất

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách xây dựng đội hình Can Trường DTCL mùa 9.5 siêu mạnh. Chúng tôi cung cấp các thông tin về Tộc/Hệ Can Trường, cách đặt vị trí, nâng cấp sao và lên đồ cho tướng phù hợp nhất. Thông Tin Can Trường DTCL Danh sách tướng: […]

Đội hình Zaun DTCL mùa 9.5 mạnh nhất

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách xây dựng đội hình Zaun DTCL mùa 9.5 siêu mạnh. Chúng tôi cung cấp các thông tin về Tộc/Hệ Zaun, cách đặt vị trí, nâng cấp sao và lên đồ cho tướng phù hợp nhất. Thông Tin Zaun DTCL Danh sách tướng: Ekko, Jinx, Silco, […]

Đội hình Hư Không DTCL mùa 9.5 mạnh nhất

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách xây dựng đội hình Hư Không DTCL mùa 9.5 siêu mạnh. Chúng tôi cung cấp các thông tin về Tộc/Hệ Hư Không, cách đặt vị trí, nâng cấp sao và lên đồ cho tướng phù hợp nhất. Thông Tin Hư Không DTCL Danh sách tướng: […]

Đội hình Targon DTCL mùa 9.5 mạnh nhất

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách xây dựng đội hình Targon DTCL mùa 9.5 siêu mạnh. Chúng tôi cung cấp các thông tin về Tộc/Hệ Targon, cách đặt vị trí, nâng cấp sao và lên đồ cho tướng phù hợp nhất. Thông Tin Targon DTCL Danh sách tướng: Aphelios, Soraka, Taric. […]

Đội hình Shurima DTCL mùa 9.5 mạnh nhất

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách xây dựng đội hình Shurima DTCL mùa 9.5 siêu mạnh. Chúng tôi cung cấp các thông tin về Tộc/Hệ Shurima, cách đặt vị trí, nâng cấp sao và lên đồ cho tướng phù hợp nhất. Thông Tin Shurima DTCL Danh sách tướng: Azir, Cassiopeia, KSante, […]

Đội hình Piltover DTCL mùa 9.5 mạnh nhất

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách xây dựng đội hình Piltover DTCL mùa 9.5 siêu mạnh. Chúng tôi cung cấp các thông tin về Tộc/Hệ Piltover, cách đặt vị trí, nâng cấp sao và lên đồ cho tướng phù hợp nhất. Thông Tin Piltover DTCL Danh sách tướng: Ekko, Heimerdinger, Jayce, […]

Đội hình Noxus DTCL mùa 9.5 mạnh nhất

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách xây dựng đội hình Noxus DTCL mùa 9.5 siêu mạnh. Chúng tôi cung cấp các thông tin về Tộc/Hệ Noxus, cách đặt vị trí, nâng cấp sao và lên đồ cho tướng phù hợp nhất. Thông Tin Noxus DTCL Danh sách tướng: Cassiopeia, Darius, Katarina, […]

Đội hình Ionia DTCL mùa 9.5 mạnh nhất

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách xây dựng đội hình Ionia DTCL mùa 9.5 siêu mạnh. Chúng tôi cung cấp các thông tin về Tộc/Hệ Ionia, cách đặt vị trí, nâng cấp sao và lên đồ cho tướng phù hợp nhất. Thông Tin Ionia DTCL Danh sách tướng: Ahri, Irelia, Jhin, […]