Skip to content

Bảng ngọc sát thủ liên quân mùa 23 – 2022


Written by: Nhi

Sát Thủ (Assassin) một thế lực cực kỳ đáng sợ trong Liên Quân. Sát Thủ thường đảm nhiệm vai trò chính là đi rừng hoặc mid (chủ yếu là rừng) với lượng sát thương lớn cùng độ cơ động cao.

Chọn ngọc cho Sát Thủ ta cần lưu ý:

+ Ngọc cho Sát Thủ tấn công vật lý thường bao gồm các yếu tố: Sát thương vật lý, tốc đánh, tốc chạy, tỉ lệ chí mạng, xuyên giáp, hút máu,..

+ Ngọc cho Sát Thủ tấn công phép thường bao gồm các yếu tố: Công phép, xuyên giáp phép, tốc đánh, tốc chạy, hút máu phép, xuyên giáp phép,..

Bảng ngọc sát thủ tấn công vật lý

Một số cập nhất mới nhất trong cách xây dựng bảng ngọc cho Sát Thủ Liên Quân Mùa 23 ngay dưới đây.

Ngọc cho Sát Thủ tay ngắn

*Áp dụng cho tướng:

Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tỉ lệ chí mạngTỷ lệ chí mạng +1.6%
10 viên Tím III hút máuHút máu +1.6%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

*Áp dụng cho tướng:

Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công vật lý/xuyên giápCông vật lý +2
Xuyên giáp +3.6
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc đánh +1%
Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Ngọc cho Sát Thủ tay dài

*Áp dụng cho tướng:

Enzo
Enzo

Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ II tốc đánh/tỉ lệ chí mạngTốc đánh +1.6%
Tỷ lệ chí mạng +0.5%
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc đánh +1%
Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Bảng ngọc sát thủ tấn công phép

*Áp dụng cho tướng:

Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công phép/xuyên thủ phépCông phép +4.2
Xuyên giáp phép +2.4
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc đánh +1%
Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III tốc đánh/xuyên giáp phépTốc đánh +0.6%
Xuyên giáp phép +6.4

Kết

Như vậy là Izgaming đã giới thiệu xong cách xây dựng bảng ngọc chuẩn cho các tướng Sát Thủ Liên Quân. Huy vọng 1 số thông tin sẽ giúp bạn chơi tốt hơn.

in:

Previous article

Bảng ngọc liên quân mùa 25 -[2023] mạnh nhất

Next article

Bảng ngọc Đấu Sĩ Liên Quân mùa 25 - 2023