Skip to content

Cách ghép đồ DTCL mùa 11 mới nhất


Written by: Nhi

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ cập nhật bảng công thức ghép đồ dtcl mùa 11 mới nhất. Nắm vững công thức ghép đồ sẽ giúp bạn nhanh chóng hơn trong việc lựa chọn trang bị cần thiết trong mỗi vòng đấu.

Công thức ghép đồ DTCL mùa 11

Gióng cột ngang với cột dọc điểm giao nhau là trang bị bạn cần ghép trong dtcl mùa 11.

Trang bị cơ bản:

Trang bị lớn:

Công Thức
Cuồng Đao Guinsoo: Cung Gỗ + Gậy Quá Khổ
Dao Điện Statikk: Cung Gỗ + Nước Mắt Nữ Thần
Quyền Năng Khổng Lồ: Cung Gỗ + Giáp Lưới
Thông Đạo Zz’Rot: Cung Gỗ + Đai Khổng Lồ
Cuồng Cung: Cung Gỗ + Áo Choàng Bạc
Cung Xanh: Cung Gỗ + Găng Đấu Tập
Áo Choàng Gai: Giáp Lưới + Giáp Lưới
Vô Cực Kiếm: Kiếm BF + Găng Đấu Tập
Lưỡi Kiếm Tử Thần: Kiếm BF + Kiếm BF
Diệt Khổng Lồ: Kiếm BF + Cung Gỗ
Kiếm Súng Hextech: Kiếm BF + Gậy Quá Khổ
Huyết Kiếm: Kiếm BF + Áo Choàng Bạc
Ngọn Thương Shojin: Kiếm BF + Nước Mắt Nữ Thần
Cờ Zeke: Kiếm BF + Đai Khồng Lồ
Đại Bác Liên Thanh: Cung Gỗ + Cung Gỗ
Áo Choàng Lửa: Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ
Tim Băng: Giáp Lưới + Nước Mắt Nữ Thần
Dây chuyền Iron Solari: Giáp Lưới + Gậy Quá Khổ
Thú Tượng Thạch Giáp: Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc
Áo Choàng Tĩnh Lặng: Kiếm B.F. + Giáp Lưới
Bàn Tay Công Lý: Nước Mắt Nữ Thần + Găng Đấu Tập
Quyền Trượng Thiên Thần: Nước Mắt Nữ Thần + Gậy Quá Khổ
Quỷ Thư Morello: Đai Khổng Lồ + Gậy Quá Khổ
Giáp Máu Warmog: Đai Khổng Lồ + Đai Khổng Lồ
Chùy Phản Kích: Đai Khổng Lồ + Găng Đấu Tập
Vuốt Rồng: Áo Choàng Bạc + Áo Choàng Bạc
Nỏ Sét Ionic: Áo Choàng Bạc + Gậy Quá Khổ
Chén Sức Mạnh: Áo Choàng Bạc + Nước Mắt Nữ Thần
Phong Kiếm: Áo Choàng Bạc + Đai Khổng Lồ
Áo Choàng Giải Thuật: Áo Choàng Bạc + Găng Đấu Tập
Găng Bảo thạch: Gậy Quá Khổ + Găng đấu tập
Găng Tay Thần Thánh: Nước Mắt Nữ Thần + Găng Đấu Tập
Dây chuyền Chuộc Tội: Đai Khổng Lồ + Nước Mắt Nữ Thần
Mũ Phù Thuỷ Rabadon: Gậy Quá Khổ + Gậy Quá Khổ
Ngọn Thương Của Shojin: Kiếm B.F. + Nước Mắt Nữ Thần
Bùa Xanh: Nước Mắt Nữ Thần + Nước Mắt Nữ Thần
Vương Miện Chiến Thuật: Xẻng Vàng + Xẻng Vàng
Lời Thề Hộ Vệ: Giáp Lưới + Nước Mắt Nữ Thần
Giáp Vai Nguyệt Thần: Đai khổng lồ + Áo choàng bạc
Nanh Nashor: Đai khổng lồ + Cung gỗ
Mũ Thích Nghi: Áo choàng bạc + Nước mắt nữ thần
Vương Miện Suy Vong: Giáp lưới + Gậy quá khổ
Lưỡi Hái Bóng Đêm: Giáp lưới + Găng đấu tập

Danh sách ấn:

Có thể bạn quan tâm: Tướng DTCL | Đội hình DTCL

Previous article

Aatrox DTCL mùa 11: Lên đồ & đội hình mạnh nhất

Next article

Ahri DTCL mùa 11: Lên đồ & đội hình mạnh nhất