Skip to content

Dây chuyền Iron Solari mùa 1 | Trang Bị Thần Thoại [Cách ghép]


Written by: Nhi

Dây chuyền Iron Solari là trang bị thần thoại dùng cho Hỗ Trợ khi kích hoạt sẽ tạo lá chắn, tăng chống chịu cho đội hình và bảo vệ họ khỏi sát thương

Giá: 2700 vàng

Thuộc tính

  • Máu: +200.
  • Giáp: +30.
  • Kháng Phép: +30.
  • Điểm hồi kỹ năng: +20.
  • Bảo hộ – Kích Hoạt: Tạo cho đồng minh xung quanh 250-420 (cấp đồng minh 1-18), giảm dần trong 2.5 giây (90 giây hồi chiêu).
  • Tận Hiến: Tăng cho đồng minh xung quanh 5 giáp và kháng phép 
  • Nội tại Thần Thoại: Tăng thêm 2 giáp và kháng phép cộng vào nội tại Tận Hiến cho mỗi trang bị Huyền Thoại.

Công thức ghép

Công thức: Hỏa Ngọc + Lá Chắn Quân Đoàn + 400 vàng

Trang bị Thần Thoại là một khái niệm hoàn toàn mới đóng vai trò nền tảng cho lối chơi của bất kỳ vị tướng nào với nội tại và chỉ số vô cùng mạnh mẽ.

Mỗi người chơi chỉ có thể sở hữu 1 trang bị Thần Thoại, nó sẽ là trang bị được hoàn thành đầu tiên ảnh hưởng đến tất cả các trang bị của tướng.

Một số các trang bị thần thoại không phải mới hoàn toàn mà có thể được kết hợp với các trang bị cũ.

Có tổng cộng 23 trang bị thần thoại trong cửa hàng dành cho các lớp tướng khác nhau trong Liên Minh Huyền Thoại: Xạ Thủ, Sát Thủ, Đấu Sĩ, Pháp Sư, Đỡ Đòn, Hỗ Trợ.

Previous article

Tráng ca Shurelya mùa 11 | Trang Bị Thần Thoại [Cách ghép]

Next article

Bùa Nguyệt Thạch mùa 1 | Trang Bị Thần Thoại [Cách ghép]