Skip to content

Móng Vuốt Sterak mùa 12 | Cách ghép Móng Vuốt Sterak Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Móng Vuốt Sterak là trang bị tấn công dùng cho tướng Đấu Sĩ, Sát Thủ trong Liên Minh với khả năng tăng sát thương và máu.

Giá: 3100 vàng

Thuộc tính

  • 50 Sức mạnh công kích
  • 400 Máu

Cuồng Nộ: Gây hoặc nhận sát thương từ tướng sẽ nhận cộng dồn, hồi lại (2% Máu tối đa | 1.2% Máu tối đa với tướng Đánh Xa) trong 6 giây.

Bảo Hiểm Ma Pháp: Sau khi nhận sát thương khiến Máu xuống dưới 30%, nhận 200 Lá chắn (tăng thêm (8% Máu tối đa | 4.8% Máu tối đa với tướng Đánh Xa) với mỗi cộng dồn Cuồng Nộ trong 5 giây (hồi lại sau 60 giây).

Cuồng Nộ cộng dồn tối đa 5 lần; 1 với mỗi tướng. Hiệu quả hồi máu và lá chắn giảm xuống 60% với tướng Đánh Xa.

Công thức ghép

Cuốc chim + Búa gỗ + Hoả ngọc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Áo vải mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Vũ điệu tử thần mùa 12 | Cách ghép Vũ điệu tử thần Liên Minh 2021