Skip to content

Tim băng mùa 11 | Cách ghép Tim băng Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Tim băng là trang bị phòng thủ dùng cho tướng Đấu Sĩ hoặc Đỡn Đòn trong game với khả năng chống chịu cực tốt và giảm tốc độ đánh kẻ địch.

Giá: 2700 vàng

Thuộc tính

  • +80 Giáp
  • +400 năng lượng
  • 20 điểm hỗi kỹ năng

Chiến Binh Mùa Đông: Giảm Tốc độ Đánh của kẻ địch xung quanh đi 15%.

Cứng Như Đá: Giảm sát thương nhận vào từ Đòn đánh lên đến (0.5% Máu tối đa), đạt giới hạn ở 40% sát thương của Đòn đánh đó.

Công thức ghép

Giáp cai ngục + Lá chắn mãnh sư.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Khiên băng Randuin mùa 11 | Cách ghép Khiên băng Randuin Liên Minh 2021

Next article

Thú tượng thạch giáp mùa 11| Cách ghép Thú tượng thạch giáp Liên Minh 2021