Skip to content

Đai khổng lồ mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Đai khổng lồ là trang bị phòng thủ dùng để ghép thành các trang bị lớn trong Liên Minh với khả năng tăng máu.

Giá: 900 vàng

Thuộc tính

  • 350 Máu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Rìu đại mãng xà mùa 12 | Cách ghép Rìu đại mãng xà Liên Minh 2021

Next article

Tàn tích bami mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021