Skip to content

Vô cực kiếm mùa 12 | Cách ghép Vô cực kiếm Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Vô cực kiếm là trang bị tấn công dùng cho tướng Xạ Thủ, Sát Thủ trong Liên Minh với khả năng gia tăng tốc độ tấn công và chí mạng.

Giá: 3400 vàng

Thuộc tính

  • 70 Sức mạnh công kích
  • 20% Tỉ lệ chí mạng

Hoàn Mỹ: Nếu bạn có ít nhất 60% Tỉ lệ Chí mạng, bạn sẽ nhận thêm 35% Sát thương Chí mạng.

Công thức ghép

Kiếm B.F + Cuốc Chim + Áo Choàng Tím

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Đại bác liên thanh mùa 12 | Cách ghép Đại bác liên thanh Liên Minh 2021

Next article

Giáp thiên thần mùa 12 | Cách ghép Giáp thiên thần Liên Minh 2021