Skip to content

Thú tượng thạch giáp mùa 11| Cách ghép Thú tượng thạch giáp Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Thú tượng thạch giáp là trang bị phòng thủ dùng cho tướng Đấu Sĩ hoặc Đỡn Đòn trong Liên Minh với khả năng chống chịu cực tốt ở vật lý và phép thuật.

Giá: 3300 vàng

Thuộc tính

  • +60 Giáp
  • +60 Kháng phép
  • 15 Điểm hỗi kỹ năng

Kích hoạt – Bất Hoại: Nhận (100 + 100% Máu cộng thêm) Lá chắn giảm dần và tăng kích cỡ lên 25% trong 2.5 giây. (hồi lại sau 90 giây).

Vững Chãi: Chịu sát thương từ tướng sẽ cho cộng dồn giúp tăng 3% Giáp cộng thêm và 3% Kháng Phép cộng thêm trong 6 giây. Tối đa 5 cộng dồn; 1 với mỗi tướng.

Tối đa 5 cộng dồn, 1 với mỗi tướng.

Công thức ghép

Giáp lụa + Lá chắn quân đòn + Áo vải

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Tim băng mùa 11 | Cách ghép Tim băng Liên Minh 2021

Next article

Kiếm tai ương mùa 11| Cách ghép Kiếm tai ương Liên Minh 2021