Skip to content

Giáp máu Warmog mùa 12 | Cách ghép Giáp máu Warmog Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Giáp máu Warmog là trang bị phòng thủ dùng cho tướng Đấu Sĩ, Đỡ Đòn trong Liên Minh với khả năng gia tăng khả năng phòng thủ.

Giá: 3000 vàng

Thuộc tính

  • 800 Máu
  • 10 Điểm hồi kỹ năng
  • 200% Tốc độ hồi máu cơ bản

Trái Tim Warmog: Nếu có ít nhất 3000 Máu tối đa, hồi lại 5% Máu tối đa mỗi giây sau 6 giây không phải chịu sát thương (3 giây đối với sát thương không phải từ Tướng).

Công thức ghép

Đai khổng lồ + Hoả ngọc + Vòng tay pha lê

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Lá chắn mãnh sư mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Vòng tay pha lê mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021