Skip to content

Quyền trượng thiên thần mùa 12 | Cách ghép Quyền trượng thiên thần Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Quyền trượng thiên thần là trang bị dùng cho Pháp Sư trong Liên Minh với khả năng gia tăng sát thương phép và mana.

Thuộc tính

  • 65 Sức mạnh pháp thuật
  • 500 Năng lượng

Tuyệt: Nhận thêm Sức mạnh Phép thuật tương đương với 3% Năng lượng cộng thêm.

Năng Lượng Cộng Dồn: Tấn công một mục tiêu với một Kỹ năng sẽ tiêu thụ một cộng dồn và nhận 3 Năng lượng cộng thêm. Năng lượng cộng thêm tăng gấp đôi nếu mục tiêu là tướng. Trang bị này sẽ chuyển hóa thành Quyền Trượng Đại Thiên Sứ khi nhận đủ 360 Năng lượng cộng thêm.

Nhận một Cộng Dồn Năng Lượng mới mỗi 8 giây (tối đa 4).

Công thức ghép

Nước mắt nữ thần + Gậy quá khổ + Sách cũ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Tụ bão Zeke mùa 12 | Cách ghép Tụ bão Zeke Liên Minh 2021

Next article

Vel'koz mùa 12: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Vel'koz mạnh nhất