Skip to content

Dây chuyền chuộc tội mùa 12 | Cách ghép Dây chuyền chuộc tội Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Dây chuyền chuộc tội là trang bị hỗ trợ cho tướng trong Liên Minh với khả năng tăng hồi máu và lá chắn.

Giá: 2300 vàng

Thuộc tính

  • 20% Hiệu lực hồi máu và lá chắn
  • 200 Máu
  • 15 Điểm hồi máu
  • 100% Tốc độ hồi năng lượng cơ bản

Kích hoạt – Can Thiệp: Chỉ định một khu vực trong phạm vi 5500 đơn vị. Sau 2.5 giây, triệu gọi một luồng sáng xuống để Hồi 180 – 360 (tỉ lệ với cấp độ của đồng minh) Máu cho đồng minh và thiêu đốt tướng địch, khiến chúng chịu sát thương chuẩn tương đương 10% Máu tối đa của chúng (hồi lại sau 120 giây).

Trang bị có thể được kích hoạt trong khi chờ hồi sinh. Sát thương và hồi máu bị giảm 50% nếu mục tiêu vừa ảnh hưởng bởi một Can Thiệp khác. Sức mạnh của các hiệu ứng có tỉ lệ với cấp độ sẽ dựa trên cấp độ của đồng minh.

Công thức ghép

Hoả ngọc + Di vật tai ương

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Sách chiêu hồn Mejai mùa 12 | Cách ghép Sách chiêu hồn Mejai Liên Minh 2021

Next article

Quyền trượng đại thiên sứ mùa 12 | Cách ghép Quyền trượng đại thiên sứ Liên Minh 2021