Skip to content

Nước mắt nữ thần mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Nước mắt nữ thần là trang bị khởi đầu dùng để ghép thành các trang bị lớn trong Liên Minh với khả năng tăng năng lượng.

Giá: 400 vàng

Thuộc tính

  • 240 Năng lượng

Tập Trung: Đòn đánh gây thêm 5 sát thương vật lý lên Lính.
Năng Lượng Cộng Dồn:Tấn công một kẻ địch với một Kỹ năng tiêu thụ một cộng dồn và nhận 3 Năng lượng cộng thêm, tối đa 360 Năng lượng cộng thêm. Năng lượng cộng thêm gấp đôi nếu mục tiêu là tướng.

Nhận một Cộng Dồn Năng Lượng mới mỗi 8 giây (tối đa 4).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Kiếm Manamune mùa 12 | Cách ghép Kiếm Manamune Liên Minh 2021

Next article

Búa chiến Caulfield mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021