Skip to content

Nanh Nashor mùa 12 | Cách ghép Nanh Nashor Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Nanh Nashor là trang bị tấn công dùng cho Pháp Sư trong Liên Minh với khả năng tăng tốc độ đánh và sát thương phép.

Giá: 3000 vàng

Thuộc tính

  • 100 Sức mạnh công kích
  • 50% Tốc độ đánh

Vết Cắn Icathia: Các gây thêm (15 + 20% Sức mạnh Phép thuật) sát thương phép Đòn Đánh.

Công thức ghép

Cung gỗ + Gậy bùng nổ + Sách cũ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Rìu đen mùa 12 | Cách ghép Rìu đen Liên Minh 2021

Next article

Trượng ác ma mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021