Skip to content

Huyết kiếm mùa 12 | Cách ghép Huyết kiếm Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Huyết kiếm là trang bị tấn công dùng cho tướng Xạ Thủ, Sát Thủ trong Liên Minh với khả năng tăng sát thương, chí mạng và hút máu.

Giá: 3400 vàng

Thuộc tính

  • 55 Sức mạnh công kích
  • 20% Tỉ lệ chí mạng
  • 20% Hút máu

Khiên Máu:Hút Máu từ Đòn đánh có thể hồi máu phụ trội. Lượng Máu dư này được tích trữ thành 50 – 350 (dựa trên cấp độ) Lá chắn, sẽ giảm dần theo thời gian nếu như không gây hoặc nhận sát thương trong vòng 25 giây.

Công thức ghép

Kiếm B.F + Áo choàng tím + Huyết Trượng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Ma vũ song kiếm mùa 12 | Cách ghép Ma vũ song kiếm Liên Minh 2021

Next article

Twitch mùa 12: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Twitch mạnh nhất