Skip to content

Tướng mạnh nhất liên quân mùa 22 mới nhất 2022

Written by


Cập nhật danh sách sách các tướng mạnh nhất trong Liên Quân mùa 22 đảm bảo các tiêu chí về: Sát thương, độ cơ động, khống chế, chống chịu và hỗ trợ theo vai trò trong game.

Đấu sĩ mạnh nhất Liên Quân mùa 22

Đề xuất danh sách 5 tướng Đấu Sĩ mạnh nhất Liên Quân mùa 22 các bạn nên chơi để leo rank hiệu quả đó là: Yan, Omen, Lữ Bố, Richter, Yena.

Ưu điểm:

 • Solo và đẩy đường mạnh.
 • Gank tốt.

Xạ thủ mạnh nhất Liên Quân mùa 22

Danh sách 5 tướng xạ thủ mạnh nhất Liên Quân mùa 22 là: Hayate, Capheny, Fennik, Laville, Joker.

Ưu điểm:

 • Sát thương lớn.
 • Mạnh về cuối game.
 • Cấu rỉa tầm xa.

Pháp sư mạnh nhất Liên Quân mùa 22

Đề xuất danh sách 5 tướng Pháp Sư mạnh nhất Liên Quân mùa 22 các bạn nên chơi để leo rank hiệu quả đó là: Yue, Tulen, D’arcy, Krixi, Zata, Iggy,..

Ưu điểm:

 • Độ cơ động cao.
 • Cấu rỉa tốt.
 • Dồn sát thương mạnh.

Rừng mạnh nhất Liên Quân mùa 22

Đề xuất danh sách 5 tướng đi rừng mạnh nhất Liên Quân mùa 22 các bạn nên chơi để leo rank hiệu quả đó là: Nakroth, Murad, Aoi, Ngộ Không, Zill.

Uư điểm:

 • Dồn sát thương lớn đơn mục tiêu lớn.
 • Độ cơ động cao.
 • Ăn quái rừng nhanh.
 • Gank hiệu quả.

Sát thủ mạnh nhất liên quân mùa 22

Đề xuất danh sách 5 Sát Thủ mạnh nhất Liên Quân mùa 22 các bạn nên chơi để leo rank hiệu quả đó là: Murad, Nakroth, Kriknak, Ngộ Không, Butterfly.

Ưu điểm:

 • Dồn sát thương mạnh, áp sát bât ngờ.
 • Kỹ năng hồi nhanh.
 • Độ cơ động cao.

Đỡ đòn mạnh nhất Liên Quân mùa 22

Đề xuất danh sách 5 tướng Đỡ Đòn (Tank) mạnh nhất Liên Quân mùa 22 các bạn nên chơi để leo rank hiệu quả đó là: Toro, Arum, Thane, Baldum, Gildur.

Ưu điểm:

 • Chống chịu tốt.
 • Kỹ năng khống chế hiệu quả lâu.

Hỗ trợ mạnh nhất Liên Quân mùa 22

Đề xuất danh sách 5 tướng Hỗ Trợ (Trợ Thủ) mạnh nhất Liên Quân mùa 22 các bạn nên chơi để leo rank hiệu quả đó là: Aya, Alice, Xeniel, Krizzix, Zip.

Ưu điểm:

 • Kỹ năng hỗ trợ động đội tốt.
 • Kỹ năng khống chế cứng.
 • Di chuyển linh hoạt.

Previous article

Khắc chế Kriknak hiệu quả nhất trong Liên Quân Mobile

Next article

Đội hình Tinh Tú ĐTCL mùa 7 mạnh nhất
[X]