Skip to content

Tướng mạnh nhất liên quân mùa 20 mới nhất 2021

Written by

zathong

Cập nhật danh sách sách các tướng mạnh nhất trong Liên Quân mùa 20 đảm bảo các tiêu chí về: Sát thương, độ cơ động, khống chế, chống chịu và hỗ trợ theo vai trò trong game.

Đấu sĩ mạnh nhất Liên Quân mùa 20

Đề xuất danh sách 5 tướng Đấu Sĩ mạnh nhất Liên Quân mùa 20 các bạn nên chơi để leo rank hiệu quả đó là: Omen, Richter, Lữ bố, Allain, Ryoma, Tachi.

Ưu điểm:

 • Solo và đẩy đường mạnh.
 • Gank tốt.

Xạ thủ mạnh nhất Liên Quân mùa 20

Danh sách 5 tướng xạ thủ mạnh nhất Liên Quân mùa 20 là: Fennik, Capheny, Laville, Hayate, Violet.

Ưu điểm:

 • Sát thương lớn.
 • Mạnh về cuối game.

Pháp sư mạnh nhất Liên Quân mùa 20

Đề xuất danh sách 5 tướng Pháp Sư mạnh nhất Liên Quân mùa 20 các bạn nên chơi để leo rank hiệu quả đó là: Lorion, Paine, D’arcy, Raz, Zata.

Ưu điểm:

 • Độ cơ động cao.
 • Cấu rỉa tốt.
 • Dồn sát thương mạnh.

Rừng mạnh nhất Liên Quân mùa 20

Đề xuất danh sách 5 tướng đi rừng mạnh nhất Liên Quân mùa 20 các bạn nên chơi để leo rank hiệu quả đó là: Aoi, Zephys, Qi, Nakroth, Ngộ Không.

Uư điểm:

 • Ăn quái rừng nhanh.
 • Dồn sát thương lớn đơn mục tiêu lớn.
 • Độ cơ động cao.
 • Gank hiệu quả.

Sát thủ mạnh nhất liên quân mùa 20

Đề xuất danh sách 5 Sát Thủ mạnh nhất Liên Quân mùa 20 các bạn nên chơi để leo rank hiệu quả đó là: Kriknak, Murad, Ngộ Không, Paine, Nakroth.

Ưu điểm:

 • Tấn công bất ngờ, dồn sát thương mạnh.
 • Kỹ năng hồi nhanh.
 • Độ cơ động cao.

Đỡ đòn mạnh nhất Liên Quân mùa 20

Đề xuất danh sách 5 tướng Đỡ Đòn (Tank) mạnh nhất Liên Quân mùa 20 các bạn nên chơi để leo rank hiệu quả đó là: Thane, Gildur, Toro, Baldum, Arum.

Ưu điểm:

 • Chống chịu tốt.
 • Kỹ năng khống chế hiệu quả lâu.

Hỗ trợ mạnh nhất Liên Quân mùa 20

Đề xuất danh sách 5 tướng Hỗ Trợ (Trợ Thủ) mạnh nhất Liên Quân mùa 20 các bạn nên chơi để leo rank hiệu quả đó là: Alice, Xeniel, Krizzix, Zip, Sephera.

Ưu điểm:

 • Kỹ năng hỗ trợ động đội tốt.
 • Kỹ năng khống chế cứng.
 • Di chuyển linh hoạt.

Previous article

Top 5 Tướng Leo Cao Thủ mạnh Mùa 20 bạn nên chơi

Next article

Liên quân mùa 20 : Thay Đổi Meta Mới - Phiên bản chiến trường 4.0

Read the discussion


[X]