Skip to content

Cách lên đồ cho tướng DTCL mùa 8 theo Iz gaming

Written by


Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách lên đồ cho các tướng mạnh nhất trong Đấu Trường Chân Lý mùa 8.

Lên đồ cho tướng DTCL mùa 8

Dưới đây là danh sách các trang bị đề xuất sử dụng cho các tướng trong dtcl mùa 8. Các bạn xem và cho mình ý kiến nếu thấy không hợp lý nhé.

Lên đồ cho Alistar dtcl mùa 8

Thú tượng thạch giáp
Thú tượng thạch giáp
Áo Choàng Lửa
Áo Choàng Lửa
giáp máu Warmog
Giáp máu Warmog


Lên đồ cho Annie dtcl mùa 8

Thú tượng thạch giáp
Thú tượng thạch giáp
Quỷ Thư Morello
Quỷ Thư Morello
Nỏ Sét Ionic
Nỏ Sét Ionic


Lên đồ cho Aphelios dtcl mùa 8

Cuồng đao Guinsoo
Cuồng đao Guinsoo
Găng Tay Thần Thánh
Găng Tay Thần Thánh
Diệt khổng lồ
Diệt khổng lồ


Lên đồ cho Ashe dtcl mùa 8

Cuồng cung Runaan
Cuồng cung Runaan
Cuồng Đao Guinsoo
Cuồng Đao Guinsoo
Diệt khổng lồ
Diệt khổng lồ


Lên đồ cho Aurelion Sol dtcl mùa 8

mu-phu-thuy-rabadon
Mũ Phù Thuỷ Rabadon
Ngọn Thương Của Shojin
Ngọn Thương Của Shojin
quyen-truong-thien-than
Quyền trượng thiên thần


Lên đồ cho Belveth dtcl mùa 8

huyet-kiem
Huyết kiếm
dai-bac-lien-thanh
Đại bác liên thanh
Quyền năng khổng lồ
Quyền năng khổng lồ


Lên đồ cho Blitzcrank dtcl mùa 8

giáp máu Warmog
Giáp máu Warmog
Vuốt Rồng
Vuốt Rồng
Áo choàng gai
Áo choàng gai


Lên đồ cho Camille dtcl mùa 8

Huyết kiếm
Vô cực kiếm
Quyền năng khổng lồ

Lên đồ cho Chogath dtcl mùa 8

Thú tượng thạch giáp
Thú tượng thạch giáp
Quyền năng khổng lồ
Quyền năng khổng lồ
Vuốt Rồng
Vuốt Rồng


Lên đồ cho Draven dtcl mùa 8

Cuồng đao Guinsoo
Cuồng đao Guinsoo
vo-cuc-kiem
Vô cực kiếm
Diệt khổng lồ
Diệt khổng lồ


Lên đồ cho Ekko dtcl mùa 8

Găng bảo thạch
Găng bảo thạch
Quỷ Thư Morello
Quỷ Thư Morello
Nỏ Sét Ionic
Nỏ Sét Ionic


Lên đồ cho Ezreal dtcl mùa 8

Găng bảo thạch
Vô cực kiếm
Bùa xanh

Lên đồ cho Fiddlesticks dtcl mùa 8

Kiếm súng Hextech
Kiếm súng Hextech
Nỏ Sét Ionic
Nỏ Sét Ionic
Quỷ Thư Morello
Quỷ Thư Morello


Lên đồ cho Fiora dtcl mùa 8

Quyền năng khổng lồ
Quyền năng khổng lồ
huyet-kiem
Huyết kiếm
Diệt khổng lồ
Diệt khổng lồ


Lên đồ cho Galio dtcl mùa 8

Thú tượng thạch giáp
Áo Choàng Lửa
Giáp máu Warmog


Lên đồ cho Gangplank dtcl mùa 8

Quyền năng khổng lồ
Quyền năng khổng lồ
vo-cuc-kiem
Vô cực kiếm
huyet-kiem
Huyết kiếm


Lên đồ cho Janna dtcl mùa 8

Chén sức mạnh
Chén sức mạnh
Quỷ Thư Morello
Quỷ Thư Morello
Thần Lệnh Zeke
Thần Lệnh Zeke


Lên đồ cho Jax dtcl mùa 8

Quyền năng khổng lồ
Huyết kiếm
Diệt khổng lồ


Lên đồ cho Jinx dtcl mùa 8

Cuồng đao Guinsoo
Cuồng đao Guinsoo
Diệt khổng lồ
Diệt khổng lồ
Dao điện Statikk
Dao điện Statikk


Lên đồ cho Kaisa dtcl mùa 8

Bùa xanh
Bùa xanh
vo-cuc-kiem
Vô cực kiếm
Găng bảo thạch
Găng bảo thạch


Lên đồ cho Kayle dtcl mùa 8

Cuồng cung Runaan
Cuồng Đao Guinsoo
Lưỡi kiếm tử thần


Lên đồ cho Leblanc dtcl mùa 8

Găng bảo thạch
Vô cực kiếm
Bùa xanh


Lên đồ cho Lee Sin dtcl mùa 8

Vô cực kiếm
Diệt khổng lồ
Găng Tay Thần Thánh


Lên đồ cho Leona dtcl mùa 8

Thú tượng thạch giáp
Quyền năng khổng lồ
Vuốt Rồng


Lên đồ cho Lulu dtcl mùa 8

Găng bảo thạch
Mũ Phù Thuỷ Rabadon
Bùa xanh


Lên đồ cho Lux dtcl mùa 8

Quỷ Thư Morello
Ngọn Thương Của Shojin
Quyền trượng thiên thần


Lên đồ cho Malphite dtcl mùa 8

Thú tượng thạch giáp
Áo Choàng Lửa
Giáp máu Warmog


Lên đồ cho Miss Fortune dtcl mùa 8

Quỷ Thư Morello
Ngọn Thương Của Shojin
Quyền trượng thiên thần


Lên đồ cho Mordekaiser dtcl mùa 8

Nỏ Sét Ionic
Kiếm súng Hextech
Quyền trượng thiên thần


Lên đồ cho Nasus dtcl mùa 8

Thú tượng thạch giáp
Áo Choàng Lửa
Quyền năng khổng lồ


Lên đồ cho Nilah dtcl mùa 8

Ngọn Thương Của Shojin
Kiếm súng Hextech
Quyền trượng thiên thần


Lên đồ cho Nunu dtcl mùa 8

Giáp máu Warmog
Nỏ Sét Ionic
Quỷ Thư Morello


Lên đồ cho Poppy dtcl mùa 8

Thú tượng thạch giáp
Áo Choàng Lửa
Áo choàng gai


Lên đồ cho Rammus dtcl mùa 8

Áo choàng gai
Áo Choàng Lửa
Thú tượng thạch giáp


Lên đồ cho Rell dtcl mùa 8


Thú tượng thạch giáp

Áo Choàng Lửa
Giáp máu Warmog


Lên đồ cho Renekton dtcl mùa 8Thú tượng thạch giáp

Áo Choàng Lửa
Giáp máu Warmog


Lên đồ cho Riven dtcl mùa 8

Quyền năng khổng lồ
Nỏ Sét Ionic
Kiếm súng Hextech


Lên đồ cho Samira dtcl mùa 8

Vô cực kiếm
Huyết kiếm
Diệt khổng lồ


Lên đồ cho Sejuani dtcl mùa 8

Thú tượng thạch giáp
Áo Choàng Lửa
Giáp máu Warmog


Lên đồ cho Senna dtcl mùa 8

Cuồng đao Guinsoo
Vô cực kiếm
Lưỡi kiếm tử thần


Lên đồ cho Sett dtcl mùa 8

Quyền năng khổng lồ
Vô cực kiếm
Huyết kiếm


Lên đồ cho Sivir dtcl mùa 8

Vô cực kiếm
Diệt khổng lồ
Lưỡi kiếm tử thần


Lên đồ cho Sona dtcl mùa 8

Găng bảo thạch
Quyền trượng thiên thần
Bùa xanh


Lên đồ cho Soraka dtcl mùa 8

Găng bảo thạch
Quyền trượng thiên thần
Bùa xanh


Lên đồ cho Sylas dtcl mùa 8

Thú tượng thạch giáp
Giáp máu Warmog
Quyền năng khổng lồ

Lên đồ cho Syndra dtcl mùa 8

Găng bảo thạch
Vô cực kiếm
Ngọn Thương Của Shojin


Lên đồ cho Taliyah dtcl mùa 8

Găng bảo thạch
Ngọn Thương Của Shojin
Quyền trượng thiên thần


Lên đồ cho Talon dtcl mùa 8

Vô cực kiếm
Diệt khổng lồ
Găng Tay Thần Thánh


Lên đồ cho Urgot dtcl mùa 8

Quỷ Thư Morello
Ngọn Thương Của Shojin
Quyền trượng thiên thần


Lên đồ cho Vayne dtcl mùa 8

Cuồng đao Guinsoo

Vô cực kiếm
Diệt khổng lồ


Lên đồ cho Velkoz dtcl mùa 8

Găng bảo thạch
Quyền trượng thiên thần
Bùa xanh


Lên đồ cho Vi dtcl mùa 8

Thú tượng thạch giáp
Quyền năng khổng lồ
Vuốt Rồng


Lên đồ cho Viego dtcl mùa 8

Găng bảo thạch
Vô cực kiếm
Găng Tay Thần Thánh


Lên đồ cho Wukong dtcl mùa 8

Thú tượng thạch giáp
Quyền năng khổng lồ
Vuốt Rồng


Lên đồ cho Yasuo dtcl mùa 8

Quyền năng khổng lồ
Huyết kiếm
Diệt khổng lồ


Lên đồ cho Yuumi dtcl mùa 8

Mũ Phù Thuỷ Rabadon
Ngọn Thương Của Shojin
Quyền trượng thiên thần

Lên đồ cho Zac dtcl mùa 8

Thú tượng thạch giáp
Áo Choàng Lửa
Vuốt Rồng


Lên đồ cho Zed dtcl mùa 8

Áo choàng bóng tối
Cuồng đao Guinsoo
Diệt khổng lồ


Lên đồ cho Zoe dtcl mùa 8

Găng bảo thạch
Vô cực kiếm
Ngọn Thương Của Shojin

Mẹo lên đồ cho tướng dtcl mùa 8

Ưu tiên lên đồ cho tướng có sát thương mạnh về cuối game.

Ưu tiên lên đồ cho tướng sát thủ, tay dài.

Ưu tiên lên đồ cho tướng chống chịu tốt nhất.

Ưu tiên lên đồ cho 1 hoặc 2 tướng, không nên phân bố quá nhiều.

Ưu tiên lên đồ từ đầu game tránh giữ trang bị sẽ làm bạn khó thắng trong trận đấu.

Ưu tiên lên đồ cho các tướng có khả năng tăng sức mạnh về cuối game.

Như vậy https://izgaming.com/ đã giúp bạn cập nhât danh sách các trang bị cần lên cho tướng trong dtcl mùa 8 theo meta. Huy vọng chia sẻ này sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc xây dựng cho tướng của mình.

Nguồn: https://izgaming.com/cach-ghep-do-dtcl-mua-8/

Previous article

Cách ghép đồ DTCL mùa 8

Next article

Số lượng tướng DTCL mùa 8 gồm 1 đến 5 vàng