Skip to content

Quỷ thư Morello mùa 12 | Cách ghép Quỷ thư Morello Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Quỷ thư Morello là trang bị tấn công dùng cho Pháp Sư trong Liên Minh với khả năng gia tăng sát thương phép và máu.

Giá: 3000 vàng

Thuộc tính

  • 70 Sức mạnh phép thuật
  • 250 Máu

Tai Họa: Gây sát thương phép sẽ áp dụng 40% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 2 giây. Nếu mục tiêu dưới 50% Máu, hiệu ứng này được tăng lên 60% Vết Thương Sâu.

Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.

Công thức ghép

Gậy bùng nổ + Ngọc lãng quên + Hồng ngọc.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Trượng pha lê Rylai mùa 12 | Cách ghép Trượng pha lê Rylai rủa Liên Minh 2021

Next article

Trượng hư vô mùa 12 | Cách ghép Trượng hư vô Liên Minh 2021