Skip to content

Đại bác liên thanh mùa 12 | Cách ghép Đại bác liên thanh Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Đại bác liên thanh là trang bị tấn công dùng cho tướng Xạ Thủ trong Liên Minh với khả năng gia tăng tốc độ tấn công và tầm đánh.

Giá: 2500 vàng

Thuộc tính

  • 35% Tốc độ đánh
  • 25% Tỉ lệ chí mạng
  • 7% Tốc độ di chuyển

Tích Điện: Di chuyển và Tấn công sẽ tích tụ một đòn đánh Tích Điện.

Thiện Xạ: Đòn đánh Tích Điện của bạn gây thêm 120 sát thương phép. Ngoài ra, đòn đánh Tích Điện được tăng thêm 35% Tầm Đánh.

Tầm Đánh không thể tăng vượt quá 150 đơn vị.

Công thức ghép

Song kiếm + Mảnh vỡ Kircheis

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Súng hải tặc mùa 12 | Cách ghép Súng hải tặc Liên Minh 2021

Next article

Vô cực kiếm mùa 12 | Cách ghép Vô cực kiếm Liên Minh 2021