Skip to content

Đồng hồ cát Zhonya mùa 12 | Cách ghép Đồng hồ cát Zhonya Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Đồng hồ cát Zhonya là trang bị phòng thủ dùng cho tướng Pháp Sư trong Liên Minh với khả năng gia tăng sát sức mạnh phép thuật và trở nên bất khả xâm phạm một khoảng thời gian.

Giá: 2500 vàng

Thuộc tính

  • 65 Sức mạnh phép thuật
  • 45 Giáp
  • 10 Điểm hồi kỹ năng

Kích hoạt – Ngưng Đọng: Bạn trở nên Bất Tử và Không Thể Chỉ Định trong 2.5 giây, nhưng sẽ bất động trong thời gian này (hồi lại sau 120 giây).

Công thức ghép

Giáp tay Seeker + Đồng hồ ngưng đọng + Sách quỷ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Lời nhắc tử vong mùa 12 | Cách ghép Lời nhắc tử vong Liên Minh 2021

Next article

Gươm đồ tể mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021