Skip to content

Sách quỷ mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Sách Quỷ là trang bị tấn công dùng cho Pháp Sư để ghép thành các trang bị lớn trong Liên Minh với khả năng tăng sức mạnh phép thuật.

Giá: 900 vàng

Thuộc tính

  • 35 Sức mạnh phép thuật
  • 10 Điểm hồi kỹ năng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Giáp tay Seeker mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Áo choàng bóng tối mùa 12 | Cách ghép Áo choàng bóng tối Liên Minh 2021