Skip to content

Gươm đồ tể mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Written by


Gươm đồ tể là trang bị tấn công dùng để ghép thành các trang bị lớn trong Liên Minh với khả năng gây vết thương sâu cho kẻ địch.

Giá: 800 vàng

Thuộc tính

  • 15 Sức mạnh công kích

Giày Vò: Gây sát thương vật lý sẽ áp dụng 40% Vết Thương Sâu lên tướng trong 2 giây.

Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Đồng hồ cát Zhonya mùa 12 | Cách ghép Đồng hồ cát Zhonya Liên Minh 2021

Next article

Giáp tay Seeker mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021