Skip to content

Đồng hồ ngưng đọng mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Đồng hồ ngưng đọng là trang bị phòng thủ dùng cho tướng trong Liên Minh với khả năng gips tướng trở nên bất tử trong 2.5s.

Giá: 650 vàng

Thuộc tính

  • Ngưng Đọng: Dùng một lần duy nhất để trở nên Bất Tử và Không Thể Chỉ Định trong 2.5 giây, nhưng sẽ bất động trong thời gian này (biến trang bị này thành Đồng Hồ Vụn Vỡ).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Giáp lưới mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Kiếm Doran mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021