Skip to content

Giáp tay Seeker mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Giáp tay Seeker là trang bị phòng thủ, tấn công dùng để ghép thành các trang bị lớn trong Liên Minh với khả năng tăng giáp và sức mạnh phép thuật.

Giá: 900 vàng

Thuộc tính

  • 20 Sức mạnh phép thuật
  • 15 Giáp

Con Đường của Phù Thủy: Kết liễu một đơn vị tăng Giáp ( tối đa 30).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Gươm đồ tể mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Sách quỷ mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021