Skip to content

Lá chắn quân đoàn mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Lá chắn quân đoàn là trang bị phòng thủ dùng để ghép thành các trang bị lớn trong Liên Minh với khả năng tăng giáp, kháng phép.

Giá: 1500 vàng

Thuộc tính

  • 30 Giáp
  • 30 Kháng phép
  • 10 Điểm hồi kỹ năng

Hiến Tế: Nhận hoặc gây sát thương sẽ khiến bạn bắt đầu gây (15 + 1% Máu cộng thêm) sát thương phép mỗi giây lên kẻ địch cạnh bên (tăng thêm 25% lên lính và 25% lên quái vật) trong 3 giây.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Tàn tích bami mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Áo choàng gai mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021