Skip to content

Kiếm tai ương mùa 11| Cách ghép Kiếm tai ương Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Kiếm tai ương là trang bị tấn công dùng cho tướng Pháp Sư trong Liên Minh với khả năng gây sát thương phép cực mạnh.

Giá: 3000 vàng

Thuộc tính

  • +80 Sức mạnh phép thuật
  • 10% Tốc độ di chuyển.

Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo của bạn gây thêm (150% Sức mạnh Công kích cơ bản + 40% Sức mạnh Phép thuật) sát thương phép (hồi lại sau 2.5 giây).

Công thức ghép

Thuỷ kiếm + Linh hồn lạc lõng + Gậy bùng nổ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Thú tượng thạch giáp mùa 11| Cách ghép Thú tượng thạch giáp Liên Minh 2021

Next article

Mặt nạ vực thẳm mùa 11 | Cách ghép Mặt nạ vực thẳm Liên Minh 2021