Skip to content

Mặt nạ vực thẳm mùa 11 | Cách ghép Mặt nạ vực thẳm Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Mặt nạ vực thẳm là trang bị phòng thủ dùng cho tướng Đỡ Đòn trong Liên Minh với khả năng gia tăng máu và kháng phép.

Giá: 2700 vàng

Thuộc tính

  • +300 máu
  • + 60 kháng phép

Phá Hủy: Làm Bất Động tướng địch sẽ khiến chúng chịu thêm 10% sát thương trong 4 giây.

Công thức ghép

Đai khổng lồ + Áo choàng bạc + 900 vàng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Kiếm tai ương mùa 11| Cách ghép Kiếm tai ương Liên Minh 2021

Next article

Mũ Phù Thuỷ Rabadon mùa 11 | Cách ghép Mũ Phù Thuỷ Rabadon Liên Minh 2021