Skip to content

Thuỷ kiếm mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Thuỷ kiếm là trang bị khởi đầu dùng để ghép thành trang bị lớn cho tướng trong Liên Minh với khả gây sát thương sau khi dùng kỹ năng.

Giá: 700 vàng

Thuộc tính

  • Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo của bạn gây thêm (100% Sức mạnh Công kích cơ bản) sát thương vật lý (hồi lại sau 1.5 giây).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Búa gỗ mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Thương phục hận Sherylda mùa 12 | Cách ghép Thương phục hận Sherylda Liên Minh 2021