Skip to content

Động cơ vũ trụ mùa 12 | Cách ghép Động cơ vũ trụ Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Động cơ vũ trụ là trang bị dùng cho Pháp Sư trong Liên Minh với khả năng gia tăng sát thương phép, máu và hồi kỹ năng.

Giá: 3000 vàng

Thuộc tính

  • 75 Sức mạnh pháp thuật
  • 200 Máu
  • 30 Điểm hồi kỹ năng

Vũ Điệu Ma Pháp: Gây sát thương với Kỹ Năng cho bạn (10 + 20% Điểm hồi Kỹ năng) Tốc độ Di chuyển trong 4 giây.

Công thức ghép

Sách cũ + Hoả ngọc + Sách cũ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Nỏ thần Dominik mùa 12 | Cách ghép Nỏ thần Dominik Liên Minh 2021

Next article

Tụ bão Zeke mùa 12 | Cách ghép Tụ bão Zeke Liên Minh 2021