Skip to content

Nỏ thần Dominik mùa 12 | Cách ghép Nỏ thần Dominik Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Nỏ thần Dominik là trang bị dùng cho Xạ Thủ, Sát Thủ trong Liên Minh với khả năng gia tăng sát thương chí mạng và xuyên giáp.

Giá: 2900 vàng

Thuộc tính

  • 35 Sức mạnh công kích
  • 20% Tỉ lệ chí mang
  • 25% Xuyên giáp

Diệt Khổng Lồ: Gây thêm tối đa 15% sát thương vật lý lên tướng có Máu tối đa lớn hơn bạn.

Sát thương thêm đạt tối đa khi lượng Máu chênh lệch lớn hơn 2000.

Công thức ghép

Cung xanh + Áo choàng tím

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Rengar mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Rengar mạnh nhất

Next article

Yorick mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Yorick mạnh nhất