Skip to content

Tụ bão Zeke mùa 12 | Cách ghép Tụ bão Zeke Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Tụ bão Zeke là trang bị phòng thủ dùng cho tướng trong Liên Minh với khả năng gia tăng máu, giáp, năng lượng và hồi chiêu.

Giá: 2400 vàng

Thuộc tính

  • 250 Máu
  • 25 Giáp
  • 250 Năng lượng
  • 20 Điểm hồi kỹ năng

Kích hoạt Dẫn Truyền: Chỉ định một Đối Tác (hồi lại sau 60 giây).

Hội Tụ: Trong 8 giây sau khi Bất động một kẻ địch, các ( Đòn Đánh ) và Kỹ năng của Đối Tác trúng đích sẽ gây thêm (30 – 70 (dựa trên cấp độ) + 1.5% Máu + 7.5% Sức mạnh Phép thuật) sát thương phép lên kẻ địch đó.

Một tướng chỉ có thể được kết nối bởi một Tụ Bão Zeke trong một thời điểm.

Công thức ghép

Hoả ngọc + Lá chắn mãnh sư

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Động cơ vũ trụ mùa 12 | Cách ghép Động cơ vũ trụ Liên Minh 2021

Next article

Quyền trượng thiên thần mùa 12 | Cách ghép Quyền trượng thiên thần Liên Minh 2021