Skip to content

Rìu đen mùa 12 | Cách ghép Rìu đen Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Rìu đen là trang bị tấn công dùng cho Đấu Sĩ, Sát Thủ trong Liên Minh với khả năng tăng sát thương và máu.

Giá: 3300 vàng

Thuộc tính

  • 40 Sức mạnh công kích
  • 300 Máu
  • 25 Điểm hồi kỹ năng

Nghiền Vụn: Gây sát thương vật lý lên một tướng sẽ khiến chúng chịu cộng dồn giảm 4% Giáp trong 6 giây (tối đa giảm 24% Giáp.

Tàn Sát: Kỹ năng Sát thương và các lên kẻ địch đang chịu tối đa cộng dồn sẽ gây thêm sát thương vật lý tương đương 5% Máu đã mất của chúng.

Sát thương Tàn Sát của các hiệu ứng theo thời gian giảm còn 40% (hồi lại sau 0.5 giây).

Công thức ghép

Búa chiến + Hoả ngọc + Kiếm dài

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Áo choàng ám ảnh mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Nanh Nashor mùa 12 | Cách ghép Nanh Nashor Liên Minh 2021