Skip to content

Áo choàng ám ảnh mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Áo choàng ám ảnh là trang bị dùng để ghép thành trang bị lớn cho tướng trong Liên Minh với khả năng máu và kháng phép.

Giá: 1250 vàng

Thuộc tính

  • 250 Máu
  • 25 Kháng phép

Ma Mị: Sau khi nhận sát thương từ một vị tướng, nhận 150% Tốc độ Hồi Máu cơ bản lên đến tối đa 10 giây (thời gian hồi phục tăng lên dựa trên lượng sát thương nhận vào).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Giáp tâm linh mùa 12 | Cách ghép Giáp tâm linh Liên Minh 2021

Next article

Rìu đen mùa 12 | Cách ghép Rìu đen Liên Minh 2021