Skip to content

Mũ trụ nguyền rủa mùa 12 | Cách ghép Mũ trụ nguyền rủa Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Mũ trụ nguyền rủa là trang bị tấn công dùng cho Pháp Sư trong Liên Minh với khả năng gia tăng sát thương phép và máu.

Giá: 3000 vàng

Thuộc tính

  • 70 Sức mạnh phép thuật
  • 350 Máu

Lời Nguyền Azakana: Gây sát thương Kỹ năng lên một tướng khiến chúng chịu sát thương phép tương đương 1.2% Máu tối đa mỗi giây trong 4 giây. Nhận 10 Giáp và Kháng Phép nếu một tướng chịu ảnh hưởng (+ 2.5 Giáp và Kháng Phép với mỗi tướng địch chịu ảnh hưởng).

Công thức ghép

Gậy bùng nổ + Đai khổng lồ + Sách cũ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Đai thanh thoát mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Trượng pha lê Rylai mùa 12 | Cách ghép Trượng pha lê Rylai rủa Liên Minh 2021