Skip to content

Đai thanh thoát mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Đai thanh thoát là trang bị dùng để ghép thành trang bị lớn cho tướng trong Liên Minh với khả năng tăng máu.

Giá: 800 vàng

Thuộc tính

  • 150 Máu

Vút bay: Tăng 5% tốc độ di chuyển

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Giáp thiên nhiên mùa 12 | Cách ghép Giáp thiên nhiên Liên Minh 2021

Next article

Mũ trụ nguyền rủa mùa 12 | Cách ghép Mũ trụ nguyền rủa Liên Minh 2021