Skip to content

Giáp Liệt Sĩ mùa 11 | Cách ghép Giáp Liệt Sĩ Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Giáp Liệt Sĩ là trang bị phòng thủ dùng cho tướng Đấu Sĩ hoặc Đỡn Đòn trong game với khả năng chống chịu cực tốt và tăng tốc độ di chuyển.

Giá: 2900 vàng

Thuộc tính

  • +475 Máu
  • +40 Giáp
  • 5% tốc độ di chuyển.

Nhịp Độ Đáy Sâu: Khi di chuyển, nhận thêm tối đa 60 Tốc độ Di chuyển. Đòn đánh kế tiếp sẽ dừng quá trình tăng Tốc độ Di chuyển này lại để gây thêm tối đa 100 sát thương phép. Nếu Đòn đánh được tung ra bởi tướng Cận Chiến lúc tối đa tốc độ, nó sẽ Làm Chậm mục tiêu đi 50% trong 1 giây.
“Chỉ có một cách để ngươi lấy được mảnh giáp này từ ta…” – người không tên bị lãng quên.”

Công thức ghép

Đai thanh thoát + Hồng ngọc + Giáp lưới.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Giáp Gai mùa 11 | Cách ghép Giáp Gai Liên Minh 2021

Next article

Khiên băng Randuin mùa 11 | Cách ghép Khiên băng Randuin Liên Minh 2021