Skip to content

Giáp Gai mùa 11 | Cách ghép Giáp Gai Liên Minh 2021

Written by


Giáp Gai là trang bị phòng thủ dùng cho tướng Đấu Sĩ hoặc Đỡn Đòn trong game với khả năng phản sát thương và gây vết thương sâu lên kẻ địch.

Giá: 2700 vàng

Thuộc tính

  • 350 máu
  • 60 giáp
  • Gai góc: Khi bị Tấn công, gây (10 + 10% Giáp cộng thêm) sát thương phép lên kẻ tấn công và áp dụng 40% Vết Thương Sâu trong 2 giây nếu đó là tướng. Gây hiệu ứng Bất động lên tướng địch cũng sẽ áp dụng 60% Vết Thương Sâu trong 2 giây. Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.

Công thức ghép

Áo choàng gai + Đai lưng khổng lồ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Các loại Giày trong Liên Minh mùa 11

Next article

Giáp Liệt Sĩ mùa 11 | Cách ghép Giáp Liệt Sĩ Liên Minh 2021
[X]