Skip to content

Phong thần kiếm mùa 12 | Cách ghép Phong thần kiếm Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Phong thần kiếm là trang bị tấn công dùng cho tướng Xạ Thủ, Sát Thủ trong Liên Minh với khả năng gia tăng công kích, tốc đánh và tỉ lệ chí mạng.

Giá: 2700 vàng

Thuộc tính

  • 40 Sức mạnh công kích
  • 15% Tốc độ đánh
  • 20% Tỉ lệ chí mạng

Tích Điện: Di chuyển và Tấn công sẽ tích tụ một đòn đánh Tích Điện.
Tê Liệt: Đòn đánh Tích Điện của bạn gây thêm 120 sát thương phép. Ngoài ra, đòn đánh Tích Điện làm chậm kẻ địch đi 75% trong 0.5 giây.

Công thức ghép

Kiếm B.F + Áo choàng tím + Mảnh vỡ Kircheis

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Dược Phẩm Thuật Pháp mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Dao phẫn nộ mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021