Skip to content

Dao phẫn nộ mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Dao phẫn nộ là trang bị khởi đầu dùng cho tướng trong Liên Minh với khả năng tăng sát thương, hồi máu và nhận được vàng.

Giá: 800 vàng

Thuộc tính

  • 25% Tốc độ đánh

Phẫn Nộ: Tỉ lệ Chí mạng của bạn sẽ chuyển hóa thành sát thương Đòn Đánh. Các Đòn Đánh sẽ gây thêm 35 với mỗi 20% Tỉ lệ Chí mạng chuyển hóa được.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Phong thần kiếm mùa 12 | Cách ghép Phong thần kiếm Liên Minh 2021

Next article

Cuồng đao Guinsoo mùa 12 | Cách ghép Cuồng đao Guinsoo Liên Minh 2021