Skip to content

Kiếm Manamune mùa 12 | Cách ghép Kiếm Manamune Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Kiếm Manamune là trang bị tấn công dùng cho tướng Xạ Thủ trong Liên Minh với khả năng gia tăng Mana và sức mạnh công kích.

Giá: 2600 vàng

Thuộc tính

  • 35 Sức mạnh công kích
  • 500 Năng lượng
  • 15 Điểm hồi kỹ năng

Tuyệt: Nhận thêm Sức mạnh Công kích tương đương với 2% Năng lượng tối đa

Năng Lượng Cộng Dồn:Tấn công một mục tiêu với một Đòn đánh hoặc Kỹ năng sẽ tiêu thụ một cộng dồn và nhận 3 Năng lượng cộng thêm. Năng lượng cộng thêm tăng gấp đôi nếu mục tiêu là tướng. Trang bị này sẽ chuyển hóa thànhThần Kiếm Muramana khi nhận đủ 360 Năng lượng cộng thêm.

Nhận một Cộng Dồn Năng Lượng mới mỗi 8 giây (tối đa 4).

Công thức ghép

Nước mắt nữ thần + Búa chiến Caulfield + Lam ngọc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Hồng ngọc mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Nước mắt nữ thần mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021