Skip to content

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry mùa 11 | Trang Bị Thần Thoại [LMHT 10.23]


Written by: Nhi

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry là trang bị thần thoại dùng cho tướng pháp sư với công dụng đốt cháy mục tiêu trúng phải theo máu tối đa, có ưu thế mạnh mẽ trong những giao tranh kéo dài.

Thuộc tính

  • Sát thương phép: +80.
  • Mana: + 600.
  • Điểm hồi kỹ năng: +20.
  • Đày đọa: Gây thêm sát thương bằng kỹ năng thiêu đốt tướng địch, gây 15 (+2.5% sức mạnh phép thuật) +1% máu tối đa mỗi giây trong 4 giây. Nhận 5% xuyên kháng phép mỗi giây lên mục tiêu bị thiêu đốt (tối đa 25%).
  • Nội tại Thần thoại: Tăng thêm 5 điểm hồi kỹ năng cho mỗi trang bị Huyền Thoại.

Công thức ghép

Công thức: Bí Chương Thất Truyền + Sách Quỷ + 1200 vàng

Trang bị Thần Thoại là một khái niệm hoàn toàn mới đóng vai trò nền tảng cho lối chơi của bất kỳ vị tướng nào với nội tại và chỉ số vô cùng mạnh mẽ.

Mỗi người chơi chỉ có thể sở hữu 1 trang bị Thần Thoại, nó sẽ là trang bị được hoàn thành đầu tiên ảnh hưởng đến tất cả các trang bị của tướng.

Một số các trang bị thần thoại không phải mới hoàn toàn mà có thể được kết hợp với các trang bị cũ.

Có tổng cộng 23 trang bị thần thoại trong cửa hàng dành cho các lớp tướng khác nhau trong Liên Minh Huyền Thoại: Xạ Thủ, Sát Thủ, Đấu Sĩ, Pháp Sư, Đỡ Đòn, Hỗ Trợ.

Previous article

Móng Vuốt Ám Muội mùa 11 | Trang Bị Thần Thoại [LMHT 10.23]

Next article

Bão Tố Luden mùa 11 | Trang Bị Thần Thoại [LMHT 10.23]