Skip to content

Móng Vuốt Ám Muội mùa 11 | Trang Bị Thần Thoại [LMHT 10.23]


Written by: Nhi

Móng Vuốt Ám Muội là trang bị thần thoại dùng cho tướng sát thủ dễ dàng hơn cho việc tiếp cận mục tiêu và gây sát thương lên chúng.

Móng Vuốt Ám Muội
Móng Vuốt Ám Muội

Giá: 3200 vàng

Thuộc tính

  • Sát thương vật lý: +55.
  • Điểm xuyên giáp: +18.
  • Điểm hồi kỹ năng: +10.
  • Kích hoạt – Vồ mồi: Lướt qua mục tiêu tướng địch, gây 100 (30% STVL cộng thêm) sát thương vật lý. Trong 3 giây tiếp theo, bản thân gây thêm 15% sát thương lên mục tiêu đó (60 giây hồi chiêu).
  • Nội tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 điểm hồi kỹ năng.

Công thức ghép

Công thức: Đao Hung Tàn + Búa Chiến Caulfield + 1000 vàng

Trang bị Thần Thoại là một khái niệm hoàn toàn mới đóng vai trò nền tảng cho lối chơi của bất kỳ vị tướng nào với nội tại và chỉ số vô cùng mạnh mẽ.

Mỗi người chơi chỉ có thể sở hữu 1 trang bị Thần Thoại, nó sẽ là trang bị được hoàn thành đầu tiên ảnh hưởng đến tất cả các trang bị của tướng.

Một số các trang bị thần thoại không phải mới hoàn toàn mà có thể được kết hợp với các trang bị cũ.

Có tổng cộng 23 trang bị thần thoại trong cửa hàng dành cho các lớp tướng khác nhau trong Liên Minh Huyền Thoại: Xạ Thủ, Sát Thủ, Đấu Sĩ, Pháp Sư, Đỡ Đòn, Hỗ Trợ.

in:

Previous article

Nguyệt Đao mùa 11 | Trang Bị Thần Thoại [LMHT 10.23]

Next article

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry mùa 11 | Trang Bị Thần Thoại [LMHT 10.23]