Skip to content

Mảnh chân băng mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Mảnh chân băng là trang bị tấn công dùng để ghép thành trang bị lớn cho tướng trong Liên Minh với khả năng tăng sức mạnh phép thuật và máu.

Giá: 400 vàng

Thuộc tính

  • 40 Sức mạnh phép thuật
  • 75 Máu
  • 100% Hồi năng lượng cơ bản
  • 3 vàng mỗi 10 giây

Nội tại DUY NHẤT: Nhận lượng vàng giảm dần khi tiêu diệt quá nhiều lính.

Kích hoạt DUY NHẤT: Tiêu tốn phí để đặt một Phường Tàng hình tại vị trí mục tiêu ( phạm vi 600 ), nơi làm lộ ra khu vực xung quanh. Giữ tối đa 4 khoản phí nạp khi đến cửa hàng.

Giới hạn ở 1 mục Hỗ trợ. Một người chơi chỉ có thể có 3 Wards trên bản đồ cùng một lúc.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Quyền trượng đại thiên sứ mùa 12 | Cách ghép Quyền trượng đại thiên sứ Liên Minh 2021

Next article

Trượng lưu thuỷ mùa 12 | Cách ghép Trượng lưu thuỷ Liên Minh 2021