Skip to content

Trượng lưu thuỷ mùa 12 | Cách ghép Trượng lưu thuỷ Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Trượng lưu thuỷ là trang bị lớn cho tướng trong Liên Minh với khả năng tăng Sức Mạnh Phép Thuật, hồi máu và lá chắn.

Giá: 2300 vàng

Thuộc tính

  • 50 Sức mạnh phép thuật
  • 10% Hiệu lức hồi máu và lá chắn
  • 100% Tốc độ hồi năng lượng cơ bản

Nước Sủi Bọt: Hồi Máu hoặc tạo Lá chắn cho một đồng minh tăng cho cả hai 15% Tốc độ Di chuyển và AP>20 – 40 ( của đồng minh) Sức mạnh Phép thuật trong 3 giây.

Sức mạnh của các hiệu ứng có tỉ lệ với cấp độ sẽ dựa trên cấp độ của đồng minh.

Công thức ghép

Sách cũ + Di vật tai ương + Sách cũ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Mảnh chân băng mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Kiếm âm u mùa 12 | Cách ghép Kiếm âm u Liên Minh 2021