Skip to content

Lưỡi hái sương đen mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Written by


Lưỡi hái sương đen là trang bị tấn công dùng cho Pháp Sư để ghép thành các trang bị lớn trong Liên Minh với khả năng tăng sức mạnh phép thuật và kháng phép

Giá: 400 vàng

Thuộc tính

  • 35 Sức mạnh công kích
  • 150 Máu
  • 3 vàng mỗi 10 giây

KÍCH HOẠT DUY NHẤT CẮM MẮT: Cắm xuống một Mắt Xanh. Sở hữu tối đa 4 tích trữ, sẽ được sạc lại mỗi khi quay về cửa hàng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Lư Hương Sôi Sục mùa 12 | Cách ghép Lư Hương Sôi Sục Liên Minh 2021

Next article

Kính nhắm ma pháp mùa 12 | Cách ghép Kính nhắm ma pháp Liên Minh 2021